Prim Sport II

Again, it was a waterproof watch, with a rotating ring allowing you to read shorter time periods, shining hands and a dial. The minute and hour hands are in a simple shape and have the same luminous color as the dial. The production also included several models with different color of dials – black, blue and red. Due to problems with crown sealing in the previous generation of sports watches, the second generation of Prim Sport was from the very beginning of its production equipped with a crown with two gasket rings.

For this version of the sports watches was designed a new plastic strap with oval holes, made of softened PVC. Initially, a standard metal buckle was used on the strap, but at the end of 1973 it was replaced by a plastic buckle. All three color variants of the 2nd generation Prim Sport watches were sold in mid 1973. The price of the watch was 600 Czech Crowns.

The 2nd generation of Prim Sport was very successful right from the start. The red dial version was even exported to Western Europe under the brand „Meister Anker“. This model was also widely popular with soldiers. The Czechoslovak army repeatedly ordered it for a military diving kit. In 1976, this type of watches was ordered also by the Polish Navy.

The 2nd generation of Prim Sport has been in production for over 20 years. During that time, the design of the dials was changed several times, the shape of the case was slightly changed, but the barrel-shaped outline, rectangular handles, screw cap, plastic swivel ring and plastic strap, the typical features of this model, have always been preserved. This is the best-selling version of the Prim watch.

The list of celebrities who made this watch famous includes for example the long-distance swimmer in cold waters, Jan Novák, who in 1974 swam over the English Channel with the 2nd generation Prim watch on. Together with the above-mentioned František Venclovský in 1990 they swam together over the Lake Baikal, and both athletes were wearing these watches. The 2nd generation of Prim Sport watches was also one of the most popular watch brands among the miners of the Ostrava-Karviná Mines. The reason was their high durability and long life.

References and further reading:

HOVORKA, Libor. Hodinky Prim: 1954-1994. 1. vyd. Brno: Host, 2014. 413 s. ISBN 978-80-7491-263-4.

MARTÍNEK, Zdeněk. Dějiny československého hodinářského průmyslu I a II. Vyd. 1. [Nové Město nad Metují]: ELTON hodinářská, 2009. 245 s., [8] s. barev. obr. příl. Studie z historie techniky a průmyslu; sv. 3. ISBN 978-80-86413-63-1. S. 105–130.

Prim Sport II

Na přelomu 60 a 70. let 20. století se postupně stal populární soudkovitý/oválný tvar hodinek. Oválný tvar pouzdra hodinek se tedy nevyhnul ani nové generaci Prim hodinek – Prim Sport 2. generace. Jako u předchozí generace se jednalo o hodinky vodotěsné, s otočným kroužkem umožňujícím odečítat kratší časové úseky, svítícími ručkami a číselníkem. Minutová i hodinová ručka jsou jednoduchého tvaru a byly opatřeny stejnou svítivou barvou jako číselník. Do výroby bylo zařazeno i několik modelů s různou barvou číselníku – černou, modrou, a červenou. Vzhledem k problémům s těsněním korunky u předcházející generace sportovních hodinek, byla u druhé generace Prim Sport už od samého počátku výroby použita korunka opatřená dvěma těsnícími kroužky.

Pro tuto verzi sportovních hodinek byl navržen nový plastový řemínek s oválnými otvory, z měkčeného PVC. Z počátku se u řemínku používala standardní kovová přezka, ale na konci roku 1973 ji nahradila přezka plastová. Všechny tři barevné varianty hodinek Prim Sport 2. generace se dostaly do prodeje v polovině roku 1973. Cena hodinek byla 600 Kčs.

Hodinky Prim Sport 2. generace byly hned od počátku výroby velmi úspěšné. V provedení s červeným číselníkem se vyvážely se značkou Meister Anker do Západní Evropy. Tento model z byl rovněž hojně oblíben u vojáků. Československá armáda si ho opakovaně objednávala pro vojenskou potápěčskou soupravu. V roce 1976 si tento typ hodinek objednalo i Polské vojenské námořnictvo.

Model Prim Sport 2. generace se v sériové výrobě udržel nejdéle, přes dvacet let. Během té doby byl několikrát změněn potisk číselníků, mírně obměněn tvar pouzdra, ale soudkovitý obrys, obdélníkové ručky, šroubovací víko, plastový otočný kroužek a plastový řemínek, typické rysy tohoto modelu, zůstaly vždy zachovány. Jedná se o nejprodávanější provedení hodinek Prim.

Mezi osobnosti, které tyto hodinky proslavili, patří dálkový plavec v chladných vodách Jan Novák, který v roce 1974 přeplaval s hodinkami Prim 2. generace Lamanšský kanál. Spolu s Františkem Venclovským v roce 1990 společně přeplavali jako první jezero Bajkal, a oba sportovci při tomto výkonu měli na sobě tyto hodinky. Hodinky Prim Sport 2. generace také patřily mezi nejoblíbenější značky hodinek mezi horníky Ostravsko-Karvinských dolů. Důvodem byla jejich vysoká odolnost a dlouhá životnost.

Reference:

HOVORKA, Libor. Hodinky Prim: 1954-1994. 1. vyd. Brno: Host, 2014. 413 s. ISBN 978-80-7491-263-4.

MARTÍNEK, Zdeněk. Dějiny československého hodinářského průmyslu I a II. Vyd. 1. [Nové Město nad Metují]: ELTON hodinářská, 2009. 245 s., [8] s. barev. obr. příl. Studie z historie techniky a průmyslu; sv. 3. ISBN 978-80-86413-63-1. S. 105–130.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *